Cultural Treasure Management

Leegstandmanagement van monumentaal,
bijzonder en hoogwaardig vastgoed

VERGADERLOKATIE NODIG?

Advies, beheer en creatief management van vastgoed in (her-) ontwikkeling

Advies

Advisering m.b.t. de tijdelijke invulling van het object op zoek naar een win-win model.

Ondersteuning

Ondersteuning en verzorging waarbij gedacht kan worden aan o.a. ontvangsten van potentiële huurders, presentaties, ontwikkelingspartijen, private bijeenkomsten van de eigenaar e.d.

Flexibiliteit

Vanuit een kleine persoonlijke organisatie tegemoet kunnen komen aan specifieke eisen en wensen.

Doorlopend technisch beheer

Het oplossen en coördineren van (eerste lijn) storingen, de afhandeling en rapportage van uitgevoerd werk.

Representatie

De verzorging van het object, inrichting en presentatie op een goed en representatief niveau.

Toegankelijkheid

Het toegankelijk en levendig houden van het object door de aanwezigheid van persoonlijke inzet. Altijd directe toegang van het object voor eigenaar, makelaar en geïnteresseerden op elk willekeurig moment.

Integriteit

Het correct omgaan met vertrouwelijke informatie en het onvoorwaardelijk nakomen van afspraken.

Kostenbesparing

Analyseren van kosten en doorvoeren van besparende maatregelen.

Tijdelijke exploitatie

In vele gevallen is het plaatsen van enkele bruikleners de toegepaste formule. Afhankelijk van het object, woning of kantoor, kunnen er gebruikers worden geplaatst die er wonen of kantoor houden. Als het gaat om winkels zijn het veelal gebruikers die uit de middenstand komen en op de lokatie een “pop up store” inrichten of het als werkplaats tijdelijk gebruiken.

Monumenten in het bijzonder vragen om een specifieke vorm van exploitatie. Soms betekend het dat er uitsluitend iemand aanwezig is ter bescherming. Soms hebben monumenten een maatschappelijke functie en zijn ze (beperkt) toegankelijk voor publiek. De inrichting als expositieruimte kan dan een keuze zijn.

Bij zeer grote objecten kan een combinatie worden toegepast gericht op de bescherming van een dergelijk object. Door plaatsing direct in de nabijheid van de verschillende ingangen kan een object met bescheiden bezetting beschermd worden tegen kraken en vandalisme.

In alle gevallen is de te kiezen vorm van exploitatie gericht op de wens van de eigenaar.

Contact
Exploitatie
Johan de Witthuis, thans Huis van Staat, waarbij wij de totale renovatie met ons beheer hebben ondersteund

Over ons

CTMabc is gecertificeerd door het Keurmerk Leegstandbeheer en is vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het KLB.

Enkele voorbeelden van monumentaal vastgoed dat door ons in de afgelopen 30 jaar is beheerd:

Pand foto

1989 Algemene landsdrukkerij; 17.000 m2 in het centrum van Den Haag; grootschalige exposities. Theater met o.a. het Nationaal Toneel: de nacht van Smelzer; Ruimte voor cultuur (letterlijk en figuurlijk).

Pand foto

Blijenburg 38, voormalige meisjes hbs. Thans behoren bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten; tijdens leegstand huisvesting opleidingscentrum Financiën en ateliers. Presentaties van diverse kunsten.

Pand foto

Blijenburg 7. Het Algemeen Rijksarchief. Bijzonder monument met staalconstructie en kilometers leiplaat. Openstelling tijdens monumentendag. Ondersteuning bij renovatie. Thans behorend bij de 2de kamer.

Pand foto

Plein 23. De loge van Amsterdam en tijdelijk paleis van koningin Sophie. De Rijksdienst Beeldende Kunsten was hier gehuisvest. Tijdens de leegstand gebruikt als kantoor, exporuimte en ateliers. Thans in gebruik bij de 2de kamer.

Pand foto

Het Noyellehuis aan het Buitenhof. 17de eeuws monument. Openstelling tijdens monumentendagen, exposities en ondersteuning bij de restauratie en herontwikkeling. Thans is Postbus 51 hier gevestigd

Pand foto

Kneuterdijk 1. Voormalig bankgebouw en thans in gebruik door de Raad van de Rechtspraak. Grootschalige tentoonstellingen, o.a. Hofvijver in Poëzie en Beeld. Theater voorstellingen met o.a. regisseur Paul Koek: Spinoza; Het Nationale Toneel: Midzomernachtdroom met jonge acteurs; theatergroep Wurz met Payton Place.

Pand foto

Het Johan de Witthuis. 16de eeuws monument, thans Huis van Staat. Tijdens de leegstand is de totale renovatie door ons ondersteund. Openstelling voor publiek tijdens monumentendagen en exposities. Ontvangsten en recepties op hoog nivo.

Pand foto

Plein 1813 nr. 4 en 5. Een riante villa waar gedurendede leegstand culturele en historische evenementen hebben plaatsgevonden. De villa was voor de eigenaar de lokatie om te vergaderen, worshops te houden en gasten te ontvangen. Wij boden alle faciliteiten en gewenste ondersteuning.

Pand foto

Willem Witseplein, voormalig gebouw van de Octrooiraad, Culturele activiteiten, ateliers en vergaderruimten

Pand foto

Rijnstate aan het Noordeinde gelegen naast het paleis dat als lokatie voor cultuur in gebruik is.

Pand foto

Ministerie van Financien. 60.000 m2 in beheer met de opdracht het in A-status te houden, cq technische dienst en beveiliging. Culturele projecten met o.a. Koninklijke Academie. Volledige ondersteuning van het voorbereidend team dat de herontwikkeling deed.

Pand foto

Zoetermeer. 90.000 m2 waarvan 20% nog in gebruik door 2000 medewerkers. Verantwoordelijk voor de technische dienst, eerste lijn storingen en beheer van de cmk (centrale meldkamer cq. Beveiliging) Oplevering en overdracht aan de AIVD die daar nu is gevestigd.

Pand foto

Rotterdam, de Rechtbank aan de Noordsingel ingezet als culturele werkplaats en exporuimte. Ook hier hebben we vergaderingen, workshops en recepties ondersteund en gefaciliteerd.

Pand foto

Rotterdam, Delfshaven 17de eeuws opslag gebouw van de VOC waar WORM, een culturele organisatie, een bijzondere inrichting verzorgde. Alle wanden en installaties waren los geplaatst zodat bij oplevering alles verwijderd kon worden zonder sporen achter te laten.

Pand foto

Soestdijk, het beheer van een monumentale woning op het landgoed. Representatie, vertrouwen en integriteit waren ook hier de sleutel voor goed beheer.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u opnemen, gebruik dan eenvoudig onderstaand formulier. Vul alle verplichte gegevens (aangeduid met *) in, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Lokatie

Postadres:
Postbus 13330
2501 EH Den Haag

Algemeen nummer: +31 181 314 803
Mobiel: +316 512 86 340
Email: ctm@ctmabc.nl

K.v.K. Haaglanden: 64212688

Barend Zuurmond op